Föreningar

Backaryds Sport Klubb länk till fotbollsresultat finns här

Backaryds Skytteförening

Backaryds, Öljehults socknars hembygdsförening

Backaryds Vägförening

Kultur i byarna

Kyrkans Ungdom

Kyrkliga Syföreningen

Röda Korset

PRO Backaryd

SPF, Svenska Pensionärs Föreningen

Den Blomstrande Bygden Ek. förening

Utvandrarnas väg Ek. förening

Hjorthåladammens Fiskevårdsområdes Förening

Backaryd Öljehults LRF avd.

Skärvgöls Fiskevårds Förening

Backaryd Öljehults Center avd

 

hemsidan@backaryd.se