Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande:
Ellinor Andersson 
V.Ordförande: Lina Carlstedt
Kassör: Jan-Erik Ronneback
Sekreterare: Tina Eriksson
Ledamot: Ulf Svensson
Ledamot: Emil Carlsson
Ledamot: Lotta Johansson
Suppleanter: Kjell-Ove Lundström, Larry Rydje, Åke Nilsson, Thomas Emilsson, Markus Eskilsson.

Har du några frågor om samhällsföreningens verksamhet? Tveka då inte att kontakta ordförande, så hjälper vederbörande dej med att komma i kontakt med rätt person. För att hitta kontakt uppgifterna går du in på fliken märkt "Kontakt".

Kom ihåg!! Genom att vara medlem i Samhällsföreningen, kan du påverka!

BG 5806-4320. Swish 1233157021.

Styrelsen sammanträder normalt kl 19:00 i Regina tredje onsdagen varje månad, med undantag för juli och december. Medlemmar är välkomna att delta på styrelsemötena, dock utan rösträtt.

 Är du ännu inte medlem i samhällsföreningen, eller är medlem men inte har betalat in medlemsavgiften på 50 kr/per person, kan du betala medlemsavgiften på BG 5806-4320, eller via Swish på nr 1233157021. OBSERVERA! Ange namnen på personerna som avgiften avser. Det går också utmärkt att skänka en extra slant till föreningen på detta sätt, om man så önskar.

Det är NI medlemmar som gör föreningen!