Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande:
Ellinor Andersson 
V.Ordförande: Lina Carlstedt
Kassör: Jan-Erik Ronneback
Sekreterare: Tina Eriksson
Ledamot: Ulf Svensson
Ledamot: Emil Carlsson
Ledamot: Lotta Johansson
Suppleanter: Kjell-Ove Lundström, Larry Rydje, Åke Nilsson, Thomas Emilsson, Markus Eskilsson.

Har du några frågor om samhällsföreningens verksamhet? Tveka då inte att kontakta ordförande, så hjälper vederbörande dej med att komma i kontakt med rätt person. För att hitta kontakt uppgifterna går du in på fliken märkt "Kontakt".

Kom ihåg!! Genom att vara medlem i Samhällsföreningen, kan du påverka!

BG 5806-4320. Swish 1233157021.

Styrelsen sammanträder normalt kl 19:00 i Regina tredje onsdagen varje månad, med undantag för juli och december. Medlemmar är välkomna att delta på styrelsemötena, dock utan rösträtt.

 

Det är NI medlemmar som gör föreningen!