Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande:
Knut Persson.
V.Ordförande: Ronny Söderberg.
Kassör: Jan-Erik Ronneback.
Sekreterare: Lina Carlstedt.
Ledamot: Lotta Johansson.
Ledamot: Emil Carlsson.
Suppleanter: Kjell-Ove Lundström, Larry Rydje, Ulf Svensson, Thomas Emilsson, Markus Eskilsson.

Har du några frågor om samhällsföreningens verksamhet? Tveka då inte att kontakta ordförande, så hjälper vederbörande dej med att komma i kontakt med rätt person. För att hitta kontakt uppgifterna går du in på fliken märkt "Kontakt".

Kom ihåg!! Genom att vara medlem i Samhällsföreningen, kan du påverka!

 

Styrelsen sammanträder normalt kl 18:30 i Regina tredje onsdagen varje månad, med undantag för juli och december. Medlemmar är välkomna att delta på styrelsemötena, dock utan rösträtt.

 

Det är NI medlemmar som gör föreningen!

Här under finner du protokoll och liknande från styrelsen

Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015